Alt materiale på Hairworld.no er beskyttet av opphavsrettloven og stilles utelukkende til rådighet for visning og lesning. Det er ikke tillatt å kopiere i hel eller delvis elektronisk (digital) form, med mindre det er tydelig angitt. Det er tillatt å ta kopi på papir til privat bruk. Annen anvendelse av tekster, bilder og øvrige illustrasjoner i kommersiell eller annen sammenheng, krever skriftlig tillatelse fra Freeminds ApS. Freeminds ApS påtar seg ingen ansvar for eventuelle trykkfeil